Sayt qoidalari haqida

Sayt mehmonlariga eslatma.

Saytning qoidalari bilan tanishib oling.

  1. Saytdagi izoh, fikr va takliflaringiz O‘zbekiston Respublikasi Davlat Qonunlariga zid bo‘lmasligi kerak.
  2. Sayt egalari boshqa sayt mehmonlari kiritgan ma’lumotlar uchun javob bermaydi.
  3. Sayt egalari qonun-qoidalarga o‘zgartirish kiritishi va yangiliklarni qo‘shish huquqiga ega.
  4. Saytdan foydalanuvchilar saytdagi loginlarini salbiy so‘zlar bilan ifodalashlari mumkin emas.
  5. Millatchilik, pornografik, davlat siyosatiga aralashish, diniy mavzulardagi va tortishuvlar, umuman dasturga ta’alluqsiz bo‘lgan har qanday mavzular qat’iyan ta’qiqlanadi.
  6. Odobsiz, tarbiyasiz va O‘zbek millatiga xos bo‘lmagan iboralardan foydalanish mumkin emas.
  7. Saytda sizning fikringizcha bo‘lmag‘ur so‘zlar va mavzular bo‘lsa bemalol sayt egalariga murojaat qilishingiz mumkin.
  8. Saytda ko‘rsatib o‘tilgan Android dasturlar va Veb-sahifalardagi ma’lumotlar "Namangan Intellect Software Developers" x/k ga tegishli bo‘lib, chop etish va tarqatish mobaynida "Namangan Intellect Software Developers" x/k veb-saytiga havola ko‘rsatilishi kerak.